JavaScript_Homework1

JavaScript作业一:基本网页编辑

最终效果

这里写图片描述


代码与效果

 • 菜单导航栏
  这里写图片描述

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  <div class="nav_bg">
  <div class="nav_content">
  <ul class="nav">
  <li><a href="#" class="white">首页</a></li>
  <li><a href="#" class="white">最新上架</a></li>
  <li>品牌活动</li>
  <li>原厂直供</li>
  <li>团购</li>
  <li>限时抢购</li>
  <li>促销打折</li>
  </ul>
  </div>
  </div>
 • 左侧导航栏
  这里写图片描述

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  <ul class="menu">
  <li><span class="title">女装</span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">上衣</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">下装</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">连衣裙</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">内衣</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>

  <li><span class="title">男装</span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">T恤</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">短裤</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">衬衫</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>

  <li><span class="title">童装</span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">上衣</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">裤子</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>

  <li><span class="title">运动</span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">运动裤</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  <li><span class="red_dot"></span><a href="#">跑步鞋</a>
  <span class="right_arrow"></span></li>
  </ul>
 • 商品展示区
  这里写图片描述

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  <div class="middle">
  <h1 class="pic_title">最新上架</h1>
  <div class="pic_list">
  <dl>
  <div><a href="">
  <img src="images/shopshow/yifu1.jpg"></a></div>
  <dt><span class="price">¥198.00元</span>
  <span class="font12">324人购买</span></dt>
  <dd>冬季新款牛仔外套加厚连帽毛领加绒牛仔棉衣</dd>
  </dl>

  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/yifu2.jpg"></div>
  <dt><span class="price">¥69.00元</span>
  <span class="font12">534人购买</span></dt>
  <dd>夏新款韩版 透气舒适简约半截袖T恤衫</dd>
  </dl>

  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/yifu3.jpg"></div>
  <dt><span class="price">¥160.00元</span>
  <span class="font12">643人购买</span></dt>
  <dd>韩版甜美气质亮片热气球字母中长款圆领短袖T恤</dd>
  </dl>

  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/yifu4.jpg"></div>
  <dt><span class="price">¥210.00元</span>
  <span class="font12">678人购买</span></dt>
  <dd>2015款秋新款甜美学院立领中袖套头格子衬衫娃娃衫</dd>
  </dl>

  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/yifu5.jpg"></div>
  <dt><span class="price">¥70.00元</span>
  <span class="font12">735人购买</span></dt>
  <dd>2015款秋新款甜美学院立领中袖套头格子衬衫娃娃衫</dd>
  </dl>

  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/yifu6.jpg"></div>
  <dt><span class="price">¥146.00元</span>
  <span class="font12">634人购买</span></dt>
  <dd>2015款秋新款甜美学院立领中袖套头格子衬衫娃娃衫</dd>
  </dl>

  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/yifu7.jpg"></div>
  <dt><span class="price">¥69.00元</span>
  <span class="font12">734人购买</span></dt>
  <dd>2015款秋新款甜美学院立领中袖套头格子衬衫娃娃衫</dd>
  </dl>

  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/yifu8.jpg"></div>
  <dt><span class="price">¥239.00元</span>
  <span class="font12">534人购买</span></dt>
  <dd>2015款秋新款甜美学院立领中袖套头格子衬衫娃娃衫</dd>
  </dl>
  </div>
  <h1 class="pic_title">最新动态</h1>
  <div class="pic_list">
  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/dress5.jpg"></div>
  <dd>夏新款韩版 透气舒适简约半截袖T恤衫</dd>
  </dl>
  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/dress6.jpg"></div>
  <dd>夏新款韩版 透气舒适简约半截袖T恤衫</dd>
  </dl>
  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/dress7.jpg"></div>
  <dd>夏新款韩版 透气舒适简约半截袖T恤衫</dd>
  </dl>
  <dl>
  <div><img src="images/shopshow/dress8.jpg"></div>
  <dd>夏新款韩版 透气舒适简约半截袖T恤衫</dd>
  </dl>
  </div>
  </div>
 • 右侧展示区

这里写图片描述

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<div class="right_nav">
<h1 class="notice_title">热门推荐</h1>
<div class="pic_list3">
<li><img src="images/shopshow/s1.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s2.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s3.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s4.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s5.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s6.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s7.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s8.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
<li><img src="images/shopshow/s9.jpg"><dd>夏新款韩版</dd></li>
</div>
</div>

 • 版权区域
  这里写图片描述
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  <div class="cnmp">
  <p align="center" class="padding-top">Copyright 2015-2020 Q-Walking
  Fashion E&S 漫步时尚广场(QST教育)版权所有<br/> 中国青岛 高新区广博路325号
  青软教育集团 咨询热线: 400 - 658 -0166 400 - 658 -1022</p>
  <p align="center"><img src="images/foot_pic.jpg"></p>
  <div class="clear"></div>
  </div>

最终效果

这里写图片描述

文章目录
 1. 1. JavaScript作业一:基本网页编辑
 • 最终效果
  1. 0.1. 代码与效果
 • 1. 最终效果